Kawasaki Production List

Browse All Aircraft by Manufacturer    Home

There're 205 aircraft made by Kawasaki.

Tail Number Year Maker Model C/N Engines Seats Location
  06-56270000 Kawasaki T-4102722Japan
06-56300000 Kawasaki T-4103022Japan
06-56420000 Kawasaki T-4104222Japan
  06-56430000 Kawasaki T-4104322Japan
06-56480000 Kawasaki T-4104822Japan
06-56520000 Kawasaki T-4105222Japan
06-57870000 Kawasaki T-4118722Japan
  06-57880000 Kawasaki T-4118822Japan
08-10300000 Kawasaki C-1803025Japan
  08-12012009 Kawasaki XC-2125Japan
16-56640000 Kawasaki T-4106422Japan
  16-56650000 Kawasaki T-4106522Japan
16-56700000 Kawasaki T-4107022Japan
  16-56720000 Kawasaki T-4107222Japan
16-56730000 Kawasaki T-4107322Japan
  16-57920000 Kawasaki T-4119222Japan
  16-57960000 Kawasaki T-4119622Japan
16-57970000 Kawasaki T-4119722Japan
  16-58020000 Kawasaki T-4120222Japan
18-10310000 Kawasaki C-1803125Japan
200011955 Kawasaki KAL-2102214Japan
  241944 Kawasaki Ki 100-1B1633612United Kingdom
  24-48320000 Kawasaki KV-107-llA-541362Japan
  26-56740000 Kawasaki T-4107422Japan
  26-56750000 Kawasaki T-4107522Japan
26-56850000 Kawasaki T-4108522Japan
  26-56880000 Kawasaki T-4108822Japan
  26-58040000 Kawasaki T-4120422Japan
26-58072002 Kawasaki T-4120722Japan
26-58082002 Kawasaki T-4120822Japan
  28-10010000 Kawasaki C-1800125Japan
  326010000 Kawasaki OH-1 Ninja100122Japan
  326040000 Kawasaki OH-1 Ninja100422Japan
  326050000 Kawasaki OH-1 Ninja100522Japan
326110000 Kawasaki OH-1 Ninja101122Japan
326140000 Kawasaki OH-1 Ninja101422Japan
326180000 Kawasaki OH-1 Ninja101822Japan
326190000 Kawasaki OH-1 Ninja101922Japan
326240000 Kawasaki OH-1 Ninja102422Japan
326250000 Kawasaki OH-1 Ninja102522Japan
326340000 Kawasaki OH-1 Ninja103422Japan
  36-56960000 Kawasaki T-4109622Japan
  36-57090000 Kawasaki T.4110912Japan
  36-58100000 Kawasaki T-4121022Japan
  36-58120000 Kawasaki T-4121222Japan
  46-57220000 Kawasaki T-4112222Japan
46-57250000 Kawasaki T-4112522Japan
  46-57280000 Kawasaki T-4112822Japan
  46-57290000 Kawasaki T-4112922Japan
46-57300000 Kawasaki T-4113022Japan
  48-10040000 Kawasaki C-1800425Japan
50060000 Kawasaki P-3C Orion9003411Japan
50090000 Kawasaki P-3C Orion9006411
50100000 Kawasaki P-3C Orion9007411Japan
50121984 Kawasaki P-3C Orion9009411Japan
50131984 Kawasaki P-3C Orion9010411Japan
  50160000 Kawasaki P-3C Orion9013411Japan
50170000 Kawasaki Ki-61-II-KaiNot found 501711Japan
50290000 Kawasaki P-3C Orion9026411Japan
50300000 Kawasaki P-3C Orion9027411Japan
50320000 Kawasaki P-3C Orion9029411Japan
50340000 Kawasaki P-3C Orion9031411Japan
  50350000 Kawasaki P-3C Orion9032411Japan
  50360000 Kawasaki P-3C Orion9033411Japan
  50370000 Kawasaki P-3C Orion9034411Japan
  50410000 Kawasaki P-3C Orion9038411Japan
  50461988 Kawasaki P-3C Orion9043411Japan
  50480000 Kawasaki P-3C Orion9045411Japan
  50490000 Kawasaki P-3C Orion9046411Japan
  50540000 Kawasaki P-3C Orion9051411Japan
  50550000 Kawasaki P-3C Orion9052411Japan
50590000 Kawasaki P-3C Orion9056411Japan
50620000 Kawasaki P-3C Orion9059411Japan
  50630000 Kawasaki P-3C Orion9060411Japan
  50741991 Kawasaki P-3C Orion9071411Japan
50750000 Kawasaki P-3C Orion9072411Japan
  50760000 Kawasaki P-3C Orion9073411Japan
50871993 Kawasaki P-3C Orion9084411Japan
  50881993 Kawasaki P-3C Orion9085411Japan
  50891993 Kawasaki P-3C Orion9086411Japan
50911993 Kawasaki P-3C Orion9088411Japan
50931993 Kawasaki P-3C Orion9090411Japan
  50941993 Kawasaki P-3C Orion9091411Japan
50951994 Kawasaki P-3C Orion9092411Japan
  50971994 Kawasaki P-3C Orion9094411Japan
517340000 Kawasaki KV-107-ll-440632Japan
517380000 Kawasaki KV-107-ll-440712Japan
  518040000 Kawasaki KV-107-llA-440892Japan
518160000 Kawasaki KV-107-ll-441212Japan
54-48360000 Kawasaki KV-107-llA-541432Japan
  55012006 Kawasaki XP-11413Japan
55020000 Kawasaki XP-12413Japan
55032012 Kawasaki P-13413Japan
  55042012 Kawasaki P-14413Japan
  55050000 Kawasaki P-15413Japan
  55070000 Kawasaki P-17413Japan
  55082014 Kawasaki P-18413Japan
55102015 Kawasaki P-110413Japan
55112016 Kawasaki P-111413Japan
55142017 Kawasaki P-114413Japan