Xian Yunshuji Production List

Browse All Aircraft by Manufacturer    Home

There're 6 aircraft made by Xian Yunshuji.

Tail Number Year Maker Model C/N Engines Seats Location
  B-34560000 Xian Yunshuji Y7037032China
  B-34680000 Xian Yunshuji Y7-100057032China
  B-34710000 Xian Yunshuji Y7-100057063China
  B-34801988 Xian Yunshuji Y7-10006709255China
  B-34870000 Xian Yunshuji Y7-100077062China
  B-34880000 Xian Yunshuji Y7-100077072China